Είμαι Πτυχιούχος του τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Τον Σεπτέμβριο του 1987 ξεκίνησα τη συνεργασία μου με την τότε ALICO και νύν MetLife. Άμεσα αντιλήφθηκα ότι βρισκόμουν στον ηγέτη της Ασφαλιστικής Αγοράς. Έτσι εξ’αρχής προσδοκούσα να αξιοποιήσω τις ευκαιρίες που ήταν μπροστά μου. Βέβαια όπως διδάσκω και στους συνεργάτες μου «Τίποτε καλό δε χαρίζεται, πάντοτε κερδίζεται».
Όλα αυτά τα χρόνια εργαζόμουν και εργάζομαι σαν να μην πέτυχα τίποτε ακόμη αλλά πρέπει να αγωνιστω πιο πολύ για να το πετύχω. Όντως σε κάθε επίπεδο είτε σαν Ασφαλιστική Συμβουλος, είτε σαν Συντονίστρια Ομάδας Ασφαλιστικών Συμβούλων, είτε σαν Διευθύντρια Γραφείου Πωλήσεων όπως είμαι τώρα η εταιρεία πάντοτε με επιβράβευε με διάφορες Διακρίσεις. Η πιο σημαντική όμως θεωρώ είναι το Βραβείο «Γ. Σκαλίγκου» που κέρδισα το 1991 και απονέμεται με κριτήριο το ήθος, τον επαγγελματισμό, τη συναδελφική αλληλεγγύη και τα παραγωγικά αποτελέσματα. Ωστόσο όλες αυτές οι διακρίσεις μου δημιουργούν ευθύνες, ευθύνες να βελτιωνόμαστε ως Γραφείο Πωλήσεων όχι μόνο παραγωγικά άλλα και ποιοτικά. Είμαστε δέσμιοι της ιστορίας μας που χαρακτηρίζεται από ήθος, επαγγελματισμό, αφοσίωση στον πελάτη και εργατικότητα.

Χαρακτηριστικά που θεωρώ απαραίτητα για κάθε νέο Ασφαλιστικό Σύμβουλο που θα συνεργαστεί με το Γραφείο μας. Έχουμε υποχρέωση εμείς οι παλαιοί να παραδώσουμε τη σκυτάλη στους νέους και ακολουθώντας αυτή τη φιλοσοφία και τις αρχές της MetLife να συνεχίσουν την ιστορία.

Γιατί η MetLife, δεν είναι μια Ασφαλιστική Εταιρεία, ουτέ καν εταιρεία. Η MetLife είναι ιδέα!