Με πτυχίο της Σχολής Ιστορικού-Αρχαιολογικού του ΑΠΘ,ο Βουλγαράκης Νεκτάριος αποφάσισε να αφοσιωθεί στην ασφαλιστική βιομηχανία με πίστη στο ρόλο της στην σημερινή κοινωνική πραγματικότητα. Κάτοχος του Πιστοποιητικού γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Επιπέδου Α,από τον Δεκέμβριο του 2012 και αποκλειστικός συνεργάτης του γραφείου μας από τον Ιανουάριο του 2013. Τον Σεπτέμβριο του 2014 τιμήθηκε από την Διεύθυνση Γραφείων Πωλήσεων Ελλάδος της MetLife για τη Δεύτερη Θέση στα Συμβόλαια Προσωπικών Ατυχημάτων Νέων Ασφαλιστικών Συμβούλων.