Η MetLife δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1964 και έχει αναγνωριστεί ως η Κορυφαία Διεθνής Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής στην Ελλάδα. Είναι η εταιρία που καθιέρωσε:

  • τον θεσμό της Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής στη χώρα μας,
  • το επάγγελμα του Ασφαλιστικού Συμβούλου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Μέσα από μια ευρεία γκάμα ευέλικτων ατομικών και ομαδικών Ασφαλιστικών Λύσεων, παρέχει ολοκληρωμένη προστασία σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, καλύπτοντας ολοκληρωτικά τους παρακάτω τομείς:

  • Σύνταξη,
  • Υγεία,
  • Μέριμνα για τα παιδιά,
  • Προστασία του εισοδήματος εξαιτίας ανικανοτήτων
  • Επένδυση Αποταμίευση
  • Οικονομική Στήριξη της Οικογένειας
  • Ασφαλίσεις Προσωπικού (Ομαδικά  Προγράμματα)

Αυστηρά προσηλωμένη στην κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των ασφαλισμένων της η MetLife σχεδιάζει Προγράμματα που προσαρμόζονται απόλυτα σε αυτές τις ανάγκες, με υψηλή προστιθέμενη αξία και την πρόνοια ώστε να μπορούν να εναρμονίζονται με τις εξελίξεις, όπως αυτές διαμορφώνονται στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον.

Η MetLife βρίσκεται διαχρονικά στην αιχμή της πρωτοπορίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, έχοντας κατακτήσει την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη των Ασφαλισμένων της με το κύρος, την ποιότητα του ασφαλιστικού έργου που προσφέρει και την συνετή οικονομική διαχείριση που ασκεί. Αποτελεί «σημείο αναφοράς»  για την  Ελληνική ασφαλιστική αγορά, γιατί βασίζεται στους παρακάτω πυλώνες:

• Οικονομική ευρωστία
• Διαχρονικά υψηλές οικονομικές επιδόσεις
• Φερεγγυότητα
• Παραγωγικότητα
• Επαγγελματισμό
• Υψηλές παροχές

Σήμερα, 50 χρόνια μετά την έναρξη των δραστηριοτήτων της στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά, η MetLife στοχεύει στην επίτευξη ακόμη ταχύτερων ρυθμών ανάπτυξης, έχοντας σαν θεμελιώδη αρχή την «Πελατοκεντρικότητα» ή “Customer Centricity”. Ο πελάτης της MetLife είναι  στο επίκεντρο κάθε ασφαλιστικής δραστηριότητας και η πρωταρχική μέριμνα της εταιρείας είναι να του προσφέρει μια μοναδική εμπειρία κορυφαίου επαγγελματικού επιπέδου από την πρώτη επαφή μαζί του και σε όλη τη διάρκεια της συνεργασίας του με την Εταιρεία.