Χωρίς αμφισβήτηση, το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το πιο σημαντικό κεφάλαιο κάθε επιχείρησης. Ταυτόχρονα η ομαδική ασφάλιση του προσωπικού μιας επιχείρησης αποτελεί τον πλέον αποδοτικό τρόπο αναγνώρισης της αξίας του ανθρώπινου κεφαλαίου. Σήμερα ειδικότερα με την εμφανή αδυναμία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης οι παροχές της ομαδικής ασφάλισης γίνονται ακόμη πιο απαραίτητες για τους εργαζόμενους αλλά και τις επιχειρήσεις.  Η ομαδική ασφάλιση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για την προσέλκυση αλλά και τη διατήρηση ποιοτικού ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα δημιουργεί θετικό κλίμα και ενδυναμώνει την πίστη και την αφοσίωση του προσωπικού στην επιχείρηση καθώς απαλλάσσει τους εργαζόμενους από το άγχος της ανασφάλειας και τους προσφέρει την ικανοποίηση μιας πραγματικά ανταποδοτικής παροχής. Δημιουργεί μια εικόνα αξιοπιστίας και υψηλού επαγγελματισμού για την επιχείρηση συμβάλλοντας αποφασιστικά στην βελτίωση των εργασιακών σχέσεων και κατ επέκταση στην αύξηση της παραγωγικότητας.