Τίτλος κειμένου

Μικρό κείμενο εδώ.
Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its five-year mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations.